Téměř po měsíci máme pro vás další nálož whiskey novinek ze Spojených států amerických. Mimo známé „firmy“ se seznámíme i se značkami novými a na závěr se dozvíme pár informací ze zákulisí.